ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI

    Szanowni Państwo,

   Uprzejmie informujemy, że z dniem 05 lipca 2019 roku nastąpiła zmiana adresu

   siedziby Spółki Polremaco Sp. z o.o. Nowy adres siedziby firmy to:

   ul. Kolejarzy 16, 43-602 Jaworzno

   Zmianie ulega również numer stacjonarny telefonu do siedziby Spółki. Aktualny

   numer telefonu firmy to:

   tel.: 32 775 45 70

   fax: 32 775 45 90

   Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.

   Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych.

   W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji

   dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego

   adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych

   dokumentach kierowanych do Polremaco Sp. z o.o.

   Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na

   ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.